Gå till innehåll

Norra Mossby naturreservat

Norra Mossby är något så ovanligt i Närke som ett litet stycke alvarliknande mark, något man annars mest hittar på Öland och Gotland.

Berggrunden i naturreservatet består av kalksten som har gett upphov till en stäppartad vegetation och artrik flora. Området utgörs av en tämligen öppen torräng, men i vissa partier finns det gott om träd och buskar. Oxel spelar en framträdande roll i trädskiktet.

Arter som växer här är backklöver, etternässla, bolmört, jordtistel och klasefibbla. Här finns också de rödlistade fjärilarna violettkantad guldvinge, mindre blåvinge, mindre och sexfläckig bastardvärmare.

Området präglas även av två gravfält med cirka 35 övertorvade runda stensättningar.

  • Vi inte skadar markytan.
  • Vi inte plockar blommor eller på annat sätt skadar växtligheten.
  • Vi inte gör upp eld.
  • Vi inte kör motorfordon eller cyklar utanför vägen eller parkeringsplatsen.
  • Vi parkera på anvisad plats.
  • Vi inte tältar eller ställer upp husvagn.

Från riksväg 52 sväng in vid skylt "Ytongbanan". Följ vägen cirka 1,8 km. Reservatet ligger på väster sida. En liten parkering finns.

  • Den västra stigen (den som löper utmed Yxhultsvägen) är plan och utan större nivåskillnader.
  • Stigen är relativt jämn och lättframkomlig.
  • Det finns rastbord precis vid parkeringen.

KONTAKT

Kumla kommun (kommunen är markägare, Länsstyrelsen är förvaltare)
Telefon: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se
Besöksadress reservatet: Yxhultsvägen, Kumla
Mer information: www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/norra-mossby Länk till annan webbplats.
Mer att göra i Kvarntorps friluftsområde: www.visitkumla.se/kvarntorpsfriluftsområde Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Piia Edh