Gå till innehåll

Kvismarens naturreservat

En av mellansveriges viktigaste häckningsplatser för våtmarksfåglar och en viktig rastplats för många flyttfåglar under vår och höst.

En del av Kvismarens naturreservat ligger i Kumla, resterade delar ligger i grannkommunerna Örebro och Hallsberg. Här har många sällsynta fåglar setts, i den delen som ligger i Kumla har man bland annat sett rödhalsad gås, bronsibis, vitvingad tärna, orientseglare, citronärla och svartpannad törnskata.

Kvismaren är ett stort område med många observationsplatser, vandringsleder och fågeltorn. Öby kulle är basen i området, här finns toalett, grillplats och en informationsstuga. Vid Öby kulle kan också stora mängder snok och huggorm ses när de under de första varma vårdagarna letar sig fram från sina övervintringshålor djupt inne i den frostfria kullen.

Området finns i dag med på FNs lista över internationellt värdefulla våtmarker. Här ses omkring 200 fågelarter varje år.

 • Vi inte skadar marken eller växtligheten genom grävning eller blomplockning.
 • Vi inte stör djurlivet.
 • Vi håller våra hundar kopplade.
 • Vi inte gör upp eld.
 • Vi inte kör motordrivet fordon här.
 • Vi parkerar på särskilt angivna platser.
 • Vi inte använder båt, kanot eller annan vattenburen farkost
  eller tältar eller ställer upp husvagn.

Reservatet ligger ca 14 km sydost om Örebro och ca 14 km öster om Kumla. Reservatet kan nås från flera olika håll. Skyltar finns vid riksväg 52 mellan Kumla och Odensbacken samt efter väg 207 mellan Örebro och Odensbacken. Huvudentrén finns vid Öby kulle, centralt i reservatet. Koordinater till huvudentrén (Öby kulle): 59.1779293,15.3763245 (WGS84), 6559925.48,521508.99 (SWEREF99).

 • Flera utsiktstorn är lätta att nå. Vid Löten, som ligger precis vid parkeringen, finns en hård stig fram till tornet.
 • Öby kulle och Hammarkullen ligger vid en parkering och är relativt lätta att nå via hårda stigar och grusade ytor.
 • Vägarna fram till tornen vid Rysjön och Killingemaden (Ormkullaplattformen) är gräsbevuxna men klipps regelbundet.

KONTAKT

Länstyrelsen Örebro län (förvaltare av reservatet)
Telefon: 010-224 80 00
E-post: orebro@lansstyrelsen.se
Besöksadress: Stortorget 22, Örebro
Mer information: www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/kvismaren Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 september 2023
Sidan publicerad av:
Piia Edh