Gå till innehåll

Rum för resande

KONSTNÄR: Nils Bertil Malmberg (2005)
TEKNIK: Grovt timmer

Konstverket Rum för resande

Click here to listen to the audioguide and to read the text in english.

När man betraktar Rum för resande kan tankarna gå till antika grekiska tempel men med en nordisk anpassning.

Placerad vid himlatrappans fot blir Rum för resande ett komplement till den kyrkliknande formen, konstverket Absit Omen, där trappan mynnar.

Människan gör alltid resor. Alla resor har ett mål, en station, en tillflyktsplats eller hållplats. Rum för resande är en sådan plats. Man slår sig ned, summerar sin resa och planerar fortsättningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 september 2023
Sidan publicerad av:
Piia Edh