Gå till innehåll

Kvarntorpshögens historia

Från märkligt industriminne till populärt utflyktsmål.

Vy över oljeproduktionen i Kvarntorp på 1940-talet

Click here to listen to the audioguide and to read the text in english.

Kvarntorpshögen har inte alltid varit en turistattraktion med skulpturområde, utan det hela började en gång som industriell verksamhet. Under andra världskriget ströps Sveriges oljetillförsel. Försvarsmakten behövde dock fortfarande drivmedel och Sveriges beredskapsläge behövde förbättras. I Kvarntorp visste man att det fanns lättillgänglig skiffer för skifferoljeproduktion. Oljan behövdes tas fram till varje pris - och dyrast blev det för miljön.

Kvarntorps historia kan delas in i två epoker – ”före” och ”efter” 1941. Före, är det ett jungfruligt landskap och efter bryter infernot ut. Svavellukt, rök, sot, buller, slammer och svarta hål i marken där man hade grävt efter skiffer. Resterna av kaoset lades på hög och det är den vi står på nu – Kvarntorpshögen. På den här platsen gnisslade linbanekorgar med skifferaska uppför sluttningen. Oljan pumpas upp i stora cisterner för att sedan transporteras vidare. Cisternområdet på ”Oljeberget” och atomenergins urananläggning retuscherades av säkerhetsskäl bort från flygbilderna.

Sällan har en industriellt verksamhet väckt så mycket känslor och engagerat så många. Under en period kallades till och med Kvarntorpsverket för ”Helvetes-ugnarna på Närkeslätten”. Anledningen till detta var att deras ständigt brinnande ugnar spred lukt, sot och förödelse omkring sig, som färgade både omgivningarna och sina anställda.

Efter krigets slut ville många i Sverige av beredskapsskäl ha kvar den svenska oljeproduktionen. Inte förrän år 1966 släcktes den sista oljeugnen och med den upphör även det värsta av miljöstörningen. Kvar fanns ett stort industriminne – en 100 meter hög, varm askhög. Fortfarande, mer än 50 år efter att produktionen upphört, finns det på flera platser värme kvar i högen. Du kan se varningsskyltar för dessa varma områden på flera ställen och vi ber dig respektera dessa då det är mycket höga temperaturer i marken.

Numera är högen en plats där träd och blommor växer, utbredningen av naturen går framåt och står på en höjd med en magnifik utsikt och ett högkvalitativt skulpturområde.

Det är alltså på det industrihistoriska skeendet som gav upphov till högen, och så också projektet ”Konst På Hög”. Det trodde nog ingen som var med på 40-talet. Högen är ett helt unikt skulpturområde, fyllt av verk från flera av landets mest framstående konstnärer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2024
Sidan publicerad av:
Piia Edh