Gå till innehåll

Behandling av personuppgifter vid anmälan av evenemang till visitkumla.se

Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter vid anmälan av evenemang till visitkumla.se

Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av kultur- och fritidsnämnden, Kumla kommun som du enklast når via servicecenter på telefon 019-58 80 00 eller via e-post till servicecenter@kumla.se.

Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att skicka e-post till dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen (PUL), och att samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet med dig. Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av Dataskyddsförordningen artikel 6.1 b.

Dina personuppgifter sparas så länge nämnden har behov av att handlägga ditt ärende.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag.

För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst genom att klicka här Länk till annan webbplats.. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket när som helst (används endast vid 6.1 a).

Nämnden anlitar ett personuppgiftsbiträde, Sitevision, som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt.

Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 september 2023
Sidan publicerad av:
Piia Edh