Gå till innehåll

Historiska platser

Kumlas födelseplats, ett av närkes största gravfält från brons- och järnåldern, norska kungar på besök under 1000-talet, kommunens enda runsten - här finns mycket intressant att upptäcka.

Den gamla häradsdomargården i Blacksta med anor från 1700-talet överlämnades som en gåva till Kumla hembygdsförening 1976.
Byggnaden var då i det närmaste i originalskick, men åren hade givetvis satt sina spår och byggnaden var en smula sliten. Bottenvåningen speglar sent 1800-tal och övervåningen det ursprungliga 1700-talet.

Blackstastugan kan visas på förfrågan, kontakta kommunens Servicecenter via uppgifterna längst ner på sidan.

Tillgänglighet
Du som är rullstolsburen kan inte ta dig fram överallt i anläggningen, då det är vissa nivåskillnader. Det finns handikapptoalett.

Hitta hit
Blackstastugan ligger längs med Kungsleden mot Sannahed.

Detta är platsen som har gett Kumla dess namn, vilket innebär att man kan kalla resterna av högen för Kumlas födelseplats. Tittar man närmare på Kumlas vapensköld ser man under de två korslagda skomakarhammarna "treberget", kallat Kumla Högar, i silver längst ner på skölden.

Området är ett gravfält från järnåldern. Arkeologiska utgrävningar har genomförts vid två tillfällen, vid utgrävningar har man hittat ett smycke "Kumlasmycket" som rekonstruerats. Efter de två utgrävningarna är de inte längre ett fornminne i lagens mening, men för invånarna i Kumla är det fortfarande ett minnesmärke.

Högarna är också en av de få växtplatserna för backsippan i kommunen (fridlyst i Örebro län). Antalet blommor varierar mellan åren med 200-400 blommor. Det växer också många andra torrängsarter här, så som gullklöver, kattfot, backnejlika och backanis.

Tillgänglighet
Det kan vara svårframkomligt för dig som är rullstolsburen, det förekommer nivåskillnader.

Hitta hit
Utefter Kungsvägen genom Kumlaby, på en kulle av rullstensåsen, ligger resterna av Kumla Högar.

Lekebacken är ett av Närkes största gravfält från brons- och järnåldern och sammanlagt finns här 110 gravar.

Intill röset finns en stor domarring som består av nio stora stenar som tillsammans markerar platsen för en grav. När domarringen byggdes i början på järnåldern (cirka år 500 före Kristus) var röset redan urgammalt. Benämningen domarringar kommer av att man förr i tiden trodde att de var tingsplatser. Numera vet vi att domarringar är gravar.

Här finns även backsippan att beskåda (fridlyst i Örebro län).

Hitta hit
Fältet är beläget i Hjortsberga cirka 4 km sydost om Kumla.

Området ägs av Statens fastighetsverk
Telefon: 010 478 70 00
E-post: sfv@sfv.se

Klicka här för mer information om Lekebackens domarring och gravfält på Länsstyrelsen webbplats. Länk till annan webbplats.

Magasinet, som uppfördes 1758, är intressant inte minst ur en byggnadsteknisk aspekt. Den uppfördes efter en statlig förordning om att socknarnas reserv av spannmål skulle förvaras i liknande magasin. Magasinet är idag ett av få kvarvarande stenmagasin i Närke.

Tillgänglighet
Du som är rullstolsburen kan inte ta dig fram överallt i anläggningen, då det är vissa nivåskillnader.

Hitta hit
Sockenmagasinet ligger i Hardemo, precis intill Skolmuseet.

Den norske kungen Olof Haraldsson, även S:t Olof eller Olof den helige, ska ha besökt platsen i början av 1000-talet. Här ska han ha låtit döpa de första kristna i bygden och till minne av detta restes i senare tid minneskylten på denna plats.

Texten lyder: "Du vandringsman på vägen går kom hit och drick du svalka får Ty vattnet äger samma kraft som i St Olofs tid det haft".

Hitta hit
Källan är belägen cirka 200 meter norr om Hardemo kyrka.

I byn Vallersta hittar man Vallerstakällaren. Källaren är uppförd i slutet av 1500-talet av fogden över Västernärke.

Här förvarades livsmedel som drivits in som skatt. Källaren är indelad i tre rum och alla rummen har runda takvalv. Källaren är öppen för besök, men saknar belysning, ta gärna med en egen ficklampa.

Tillgänglighet
Det kan vara svårframkomligt för dig som är rullstolsburen.

Hittahit
Vallersta ligger cirka 7 km nordväst om Kumla.

Närke ligger i utkanten av Svealands runstensområde, och har ett trettiotal kända runinskrifter. En av dem finns i Kumla. De flesta runstenarna restes under 1000-talet, men när landet kristnades minskade bruket att resa dessa minnesstenar.

Vestastenen är kanske det tydligaste exemplet på att landskapet Närke är en gränstrakt mellan Mälardalens runstenar och de något tidigare från Västergötland. Vestastenen är huggen i sandsten, något som är mycket ovanligt.

Texten på stenen lyder:
k...-(i) : riþi : stin : þna : eftR : erbrn : -u...- : sin :
"Gunvi reste denna sten efter Ärnbjörn sin make"

Tillgänglighet
Det kan vara svårframkomligt för dig som är rullstolsburen.

Hitta hit
Stenen står strax söder om Hynneberg.

Gravfältet vid Älvesta innehåller gravar av olika gravtyper. De är alla från yngre järnåldern, cirka 1000–1500 år gamla. De tydligaste gravarna är de stora gravhögarna som ligger som små kullar bland träden. Det finns även mindre gravar som syns som rundade upphöjningar, de kallas stensättningar. Inga av gravarna är undersökta av arkeologer. Gravfältet har hört till en by eller gård som legat i närheten.

För 1000 år sedan infördes kristendomen i Sverige och då skapades gemensamma begravningsplatser. Det innebar att man slutade att använda de gamla forntida gårdsgravfälten.

Hitta hit
Älvesta ligger mellan Kumla och Hällabrottet. Gravarna syns från väg 51, men vill du stanna till så måste du lämna väg 51 och ta dig söder om vägen.

KONTAKT

Kumla kommun
Telefon: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se
Besöksadress Servicecenter: Torget 1, Kumla

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2023
Sidan publicerad av:
Piia Edh